Bajkologija Logo

Da li su bajke prevaziđene?

Rasprostranjeno je mišljenje da bajke djeci može stvoriti nerealna očekivanja prema životu, budući da se bajke često odvijaju u svjetovima koji se čine udaljenim od našeg modernog društva. Međutim, uprkos ovim kritikama, bajke imaju dublje značenje koje seže daleko izvan površinskih priča.

Sretni završetak, koji je inherentan bajkama, često se postiže nakon niza izazova koje glavni lik mora savladati. Ova dinamika pruža djeci nadu da je moguće prevazići teškoće i da njihovi napori mogu dovesti do pozitivnih ishoda. Vjenčanje ili slični trenuci sreće, često prikazani kao vrhunci u bajkama, pružaju djeci nadu da su i oni sposobni suočiti se sa životnim iskušenjima.  U svojoj srži, bajke djeluju kao terapeutske priče koje koriste simbole kako bi komunicirale s djecom. Budući da su dječji strahovi, problemi i konflikti često intenzivniji od onih kod odraslih, bajke pružaju platformu putem koje se ovi osjećaji mogu obraditi na dubok i razumljiv način.

“Bez iskustva koje omogućava slušanje bajki, iskustva dodirivanja vlastitog nesvjesnog, komunikacije s njim, osoba ostaje lišena velikog resursa komunikacije sa samim sobom, ne uspijeva da doživi odgovarajuće zadovoljenje nesvjesnih procesa, te kao posljedica može nastupiti osjećanje da nikada nije potpuna”. 

                                                             Bruno Bettelheim, “The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales”

Dok djeca još uvijek razvijaju vlastite mehanizme za upravljanje emocijama i strahovima, snažne priče bajki pomažu im da se povežu s vlastitim nesvjesnim putem imaginativnih prikaza. Sretni završetak u bajkama predstavlja nadu da se kroz vlastitu posvećenost i odabir ispravnog puta može prevazići kriza.

Čitanje bajki djeci stvara siguran prostor u kojem mogu prepoznati i obrađivati vlastite unutarnje konflikte te racionalizirati svoje strahove. Poruka da će sve na kraju biti dobro igra važnu ulogu u podržavanju dječijeg emocionalnog razvoja. Ovakve priče omogućavaju djeci da na suptilan način prepoznaju da život nosi izazove, ali da njihovi trud i upornost mogu dovesti do pozitivnih ishoda, čime se formira snažna osnova za njihov budući emocionalni rast.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Related Posts

Da li su bajke prevaziđene?

Rasprostranjeno je mišljenje da bajke djeci može stvoriti nerealna očekivanja prema životu, budući da se bajke često odvijaju u svjetovima koji se čine udaljenim od

Zašto, kako i šta čitati djeci?

Govoriti da je čitanje izuzetno važno za djecu, razvoj njihove osobnosti, inteligencije, lingvističkih, socijalnih i drugih kompetencija, postalo je svojevrsno opšte mjesto. Činjenica da Bill