Bajkologija Logo

Dostava se vrši isključivo na području Bosne i Hercegovine. Izuzetno, prodavac i kupac se mogu
sporazumjeti o dostavi pošiljke na područje van Bosne i Hercegovine, pri čemu se primjenjuju
komercijalne cijene poštanskih usluga zavisno od relevantnih parametara (država odredišta, način
slanja/transporta, itd.)

CIJENE I ROKOVI DOSTAVE

Dostava na području Bosne i Hercegovine vrši se u skladu sa sljedećim cjenovnikom putem BH
PostExpress usluge JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo:

Vaganje vrši pružalac BH PostExpress usluge i prodavac na isto nema uticaja.
Ukoliko ukupna maloprodajna cijena robe prelazi 100,00 KM sa PDV-om, troškove dostave snosi
prodavac.
Naručena roba bit će pripremljena za dostavu i predata pružaocu usluge prenosa pošiljki u roku od 24 h
od trenutka primitka narudžbe ukoliko se dostava vrši pouzećem, odnosno u roku od 24 h od trenutka
potvrde izvršenog kartičnog ili žiralnog plaćanja.
Pružalac usluga prenosa pošiljki vrši preuzimanje pošiljke na adresi prodavca u dane ponedjeljak – petak
od 08:00 do 18:00 sati, odnosno subotom od 08:00 do 15:00 sati. Pošiljke se preuzimaju isti dan za
najave sačinjene do 14:00 sati u dane ponedjeljak – petak, odnosno za najave sačinjene do 12:00 sati
subotom.
Uobičajeni rok dostave na području Bosne i Hercegovine je 2-5 radnih dana.

NAČIN DOSTAVE

Kupac je obavezan prilikom poručivanja robe ostaviti tražene kontakt podatke, koji uključuju ime i
prezime/naziv pravnog lica, adresu sa naznakom mjesta i poštanskog broja, te telefonski kontakt broj
putem kojeg dostavljač može uspostaviti kontakt sa kupcem u svrhe dostave.
Pružalac usluge prenosa pošiljki izvršit će jedan) pokušaj dostave pošiljke na adresi primaoca. Prije
dostave pružalac usluge prenosa pošiljki obavezan je uspostaviti kontakt sa primaocem pošiljke.
Ukoliko primalac ne preuzme pošiljku prilikom prvog pokušaja dostave, dostavljač će ostaiti obavijest o
pošiljci na naznačenog adresi, a roba će biti dostupna za preuzimanje od strane kupca u naznačenoj
poslovnici JP BH Pošte u roku ne dužem od 5 (pet) radnih dana od pokušaja dostave nakon čega se ista
vraća prodavcu. Ukoliko je dostava uredno pokušana, a nije realizirna usljed nečinjenja ili propusta na
strani kupca, troškovi dostave padaju na teret kupca i ne refundiraju se.
Ukoliko je roba izvršena temeljem plaćanja po pouzeću, kupac je obavezan ukupni iznos otkupnine
platiti dostavljaču prilikom preuzimanja pošiljke.

REKLAMACIJE

Kupcu se radi potvrde ispravnosti naručene robe dozvoljava uvid u sadržaj pošiljke u trenutku
preuzimanja iste od dostavljača. Naknadne reklamacije po osnovu nedostataka koji se na taj način mogu
nesporno utvrditi, poput eventualnih oštećenja ili drugih fizičkih nedostataka ne uvažavaju se.
Za svaki pojedinačni slučaj potrebe za reklamacijom kupac može kontaktirati prodavca radi razmatranja
opravdanosti reklamacije i utvrđivanja adekvatnog daljnjeg postupanja.
Ukoliko dostava nije realizirana zbog činjenja ili nečinjenja na strani prodavca, odnosno ukoliko je za
odsustvo realiziranja dostave odgovora prodavac, teret troškova dostave snosi prodavac.
Prethodno navedeno ne odnosi se na okolnosti uzrokovane višom silom (prirodne katastrofe, nepogode,
objektivne okolnosti na koje prodavac niti kupac nisu mogli imati posrednog ili neposrednog uticaja).