Bajkologija Logo
Magicno oko - bajkologija

Magično oko

Da li znaš da ćeš, ako zatvoriš jedno oko i pokriješ ga s dva prsta, dobiti magični vid?

Mene je to naučila moja baka.

U zemlji bez imena, u porušenom gradu, jedna djevojčica naučila je nešto posebno od svoje bake: s dva prsta na jednom oku mogu se vidjeti stvari, za koje inače mislimo da su nevidljive. Lijepe stvari za koje mislimo da ne postoje. Zlatne dvorce u mračnim šumama.